Nyheter om HareidSamrøystes ja til turnhall(pluss)

Hareid formannskap sa samrøystes ja til å støtte ny turnhall. Dei gler seg til å sjå turnhallen oppført og i bruk av born og unge.
Les mer om:

– Hareid har mykje å by på(pluss)

Som eit ledd i det interkommunale samarbeidet om reiseliv startar ein i Hareid no opp omvisingar på Hareid mellomalderkyrkjegard og i Hareid kyrkje kvar onsdag.
Les mer om:

Vil skape liv og røre i Hareid sentrum kvar laurdag(pluss)

I staden for arrangere Opplev Hareid over ei helg, vil det vere noko som skjer i Hareid sentrum kvar laurdag, gjennom heile sommaren.
Les mer om:

Må spare inn 7 millionar(pluss)

Hareid kommune ser ut til å mangla 12 millionar for å kome i økonomisk balanse i 2021. Sjølv om dei får tilført 5 millionar i korona-støtte, må dei spare pengar.
Les mer om:

Held fram som styreleiar(pluss)

Oskar Grimstad frå Hareid held fram som styreleiar i Kystrederiene.
Les mer om:

- Ein må også førebyggje brann på utsida av bygningar(pluss)

Live Gandborg, branningeniør i Hareid og Ulstein Brannvesen åtvarar mot å ha søppeldunkar og kontainarar ståande heilt inntil bygningar. Seks av ti kontainer- og søppeldunk-brannar er påsett.
Les mer om:

Éin søkjar på legestilling(pluss)

Hareid kommune lyste nyleg ut ei ledig stilling som kommunal fastlege.
Les mer om:

Har funne ein mellombels kommuneoverlege(pluss)

Arne Gotteberg er engasjert som medisinfagleg rådgjevar/kommuneoverlege i Hareid kommune.
Les mer om:

Kommunedirektøren med kjensleladd innlegg (pluss)

– Eg har brukt mykje tid på å følgje opp demotiverte leiarar etter sist møte i formannskapet. Det sa kommunedirektør i Hareid, Ragnhild Velsvik Berge, til kommunestyret sist torsdag.
Les mer om:

Kravde svar om studieromma(pluss)

Leiar i ungdomsrådet i Hareid, Pravin Selva, nytta høvet til å stille eit spørsmål til kommunestyret sist torsdag.
Les mer om:

Kan bli ei løysing for Tusenårsplassen(pluss)

Det vart som venta ein del diskusjon om Tusenårsplassen då Hareid kommunestyre hadde møte torsdag.
Les mer om:

Gler seg til endeleg å ta imot nye og gamle boklånarar i nye lokale (pluss)

Biblioteket på Hareid opnar dørene i morgon, fredag, klokka 10.00. Den første dagen skal det vere ope til klokka 15.00.
Les mer om:

– Ja, Hareid har blitt ein betre kommune(pluss)

Resultatet på årets innbyggarundersøking tyder på at innbyggjarane i Hareid er meir fornøgde med kommunen enn dei var for to år sidan.
Les mer om:

Meiner batteri var syndaren(pluss)

Eit litiumbatteri var truleg årsaka til at det starta å brenne i ein nedgraven søppelkonteinar i Kjøpmannsgata på Hareid tysdag kveld.
Les mer om:

Betre veg til Almestranda(pluss)

Hareid kommune vurderer å oppgradere den kommunale vegen.
Les mer om:

Hareid kommune går ein million i minus kvar månad(pluss)

Politikarane etterlyste tiltak og handlekraft då dei fekk høyre at Hareid kommune ikkje greier å halde seg innanfor budsjettet.
Les mer om:

Feira nasjonaldagen på forskot(pluss)

Ved dei fleste skulane i Hareid og Ulstein vart nasjonaldagen feira på forskot, onsdag 12. mai.
Les mer om:

Arrangerte sporløp(pluss)

I førre veke arrangerte KFUK-KFUM Hareid sporløp i Hareid sentrum – etter eit utfordrande år med koronapandemi og låg aktivitet for speidarane.
Les mer om:

Ikkje stemning for å bruke fleire millionar til Tusenårsplassen(pluss)

Hareid formannskap gjekk ikkje inn for kommunedirektøren si tilråding om å gje ei tilleggsløyving på 2 millionar.
Les mer om:

Konfirmasjon på Hareid(pluss)

Mange har utsett konfirmasjonen til hausten, men i Hareid vart femten ungdomar konfirmerte i kyrkja denne helga.
Les mer om:

– Mykje positivt som skjer(pluss)

Sparebanken Møre satsar no med auka styrke på kapitalforvaltning og eigedomsmekling – noko som også vil vise igjen i Ulstein og Hareid. I spissen for satsinga på kapitalforvaltning står ein ulsteinvikar – Trond Moldskred.

Treng meir pengar til Tusenårsplassen(pluss)

Arbeidet med å lage park- og grøntareal og ei kai ved Tusenårsplassen på Hareid, blir mykje dyrare enn kommunen har rekna med.
Les mer om: