WHO: Over 700.000 selvmord i 2019


WHO: Over 700.000 selvmord i 2019

Over 700.000 personer tok sitt eget liv i 2019. Selvmord utgjør dermed 1 prosent av alle dødsfall i verden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).