Voldafirma skal gjenskape hagen til Nikolai Astrup(pluss)