Vokter grensene til sjøs


Vokter grensene til sjøs

Politiet, Tolletaten og Kystvakta vil være synlige i Ytre Oslofjord i løpet av påsken. De skal bidra til sikkerhet på sjøen, og å sørge for at færrest mulig reiser til Sverige.
Les mer om: