Vil ha den nye olje- og energiministeren til Vardafjell


Vil ha den nye olje- og energiministeren til Vardafjell

SV-politiker Heidi Bjerga er overrasket over at NVE ikke tar hensyn til lokale innvendinger mot vindkraftutbyggingen på Vardafjell. Denne må stilles i bero inntil den nye olje- og energiministeren har sett nærmere på sakskomplekset, mener hun.