Vi utarbeider en ny eiendomsstrategi for Gamlebyen


Vi utarbeider en ny eiendomsstrategi for Gamlebyen

Det har over tid vist seg at det for Forsvarsbygg er en bygningsmasse i Gamlebyen som det er svært utfordrende å få en god totaløkonomi på, skriver direktør Thorbjørn Thoresen.