Vi, klimaet og industrien kan ikke leve med EØS-kraftpriser


Vi, klimaet og industrien kan ikke leve med EØS-kraftpriser

Politikerne sørger for at strømprisene i et land med overskudd av kraft produsert nesten gratis, utløser økonomisk nød i befolkningen.
Les mer om: