- Veldig gode nyheter


- Veldig gode nyheter

Gode leveranser av vaksine gir optimisme blant ekspertene. Tror alle voksne vil ha fått tilbud om vaksine innen august.