Vegtrafikksentralen: - Ikke sett det før


Vegtrafikksentralen: - Ikke sett det før

På svenskegrensa er det mange kilometer kø få timer før nye innreiserestriksjoner fra svenske län trer i kraft.
Les mer om: