Varsel mot kommunetopper – saken er sendt til advokatfirma


Varsel mot kommunetopper – saken er sendt til advokatfirma

– Jeg har mottatt en henvendelse jeg har vurdert som et varsel, bekrefter ordfører Are Karlsen.