Vant i Strasbourg - får ikke se sønnen


Vant i Strasbourg - får ikke se sønnen

Det hjelper ikke at Norge høsten 2019 ble dømt i Menneskerettsdomstolen for å ha krenket Trude og hennes sønns rettigheter. Barnemora nektes likevel ny behandling av den betente tvangsadopsjonssaken i norsk rett.
Les mer om: