Urolig for vann og brann


Urolig for vann og brann

Kommunestyrerepresentant Stig Sørmo, Sp, er urolig for brann- og vannordningen for Innlandet. Ha vil ha kommunal vannverksovertakelse og røykdykkere.
Les mer om: