Unormalt høy skogbrannfare på Vestland og Møre og Romsdal


Unormalt høy skogbrannfare på Vestland og Møre og Romsdal

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Vestlandet og i Møre og Romsdal. Den siste uken har det blusset opp branner flere steder.