Unik dokumentering av bilens inntog:  Wilse var Norges første bilfotograf


Unik dokumentering av bilens inntog:  Wilse var Norges første bilfotograf

Anders Beer Wilse var Norges største fotograf i første halvdel av forrige århundre. Han var også den som dokumenterte bilens inntog i Norge.
Les mer om: