Ungdommens sommerjobber: På sykehjem, butikk og UNN(pluss)


Ungdommens sommerjobber: På sykehjem, butikk og UNN(pluss)

Safiya Henriksen (16), Oline Lundemo Heide (15) og Sander Forsland (18) er ute i jobb i sommer. Selv om de jobber på vidt forskjellige områder, er alle enige om viktigheten i å ha sommerjobb.