Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag


Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag

Lager du eksperimentell og nyskapende musikk tilpasset barn? Send programforslag til Ultima innen 1. mai. Innlegget Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag dukket først opp på ballade.no.