Trumps valgkampstab visste at valgpåstander var falske


Trumps valgkampstab visste at valgpåstander var falske

Valgkampstaben til tidligere president Donald Trump visste at påstander advokatene hans framsatte om valget, blant annet om stemmemaskinene, var falske.