Traktor tatt uten tilkoblede bremser på hengeren


Traktor tatt uten tilkoblede bremser på hengeren

Statens vegvesen har onsdag hatt kontroll av tunge kjøretøy ved Rige kontrollstasjon i Kristiansand. Sju av 25 kontrollerte kjøretøy ble umiddelbart avskiltet eller gitt kjøreforbud.