Telia varsler at eldre TV-dekodere snart vil miste en rekke funksjoner


Telia varsler at eldre TV-dekodere snart vil miste en rekke funksjoner

– Støttes ikke lenger av vår underleverandør, sier Telia.