Tam digitalisering i bygg- og anleggsbransjen


Tam digitalisering i bygg- og anleggsbransjen

Det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, mener Sintef.
Les mer om: