Svenske leger: – Alarmerende at Oslo har samme smittenivå som Stockholm


Svenske leger: – Alarmerende at Oslo har samme smittenivå som Stockholm

Den norske hovedstaden har langt lavere dødelighet enn den svenske, men nå er det like mye smitte i begge hovedstedene, tross at restriksjonene i Oslo er langt strengere.
Les mer om: