Susann (35), Melanie (42) og Anne Karin (59) lever alle med usynlige diagnoser


Susann (35), Melanie (42) og Anne Karin (59) lever alle med usynlige diagnoser

Susann (35), Melanie (42) og Anne Karin (59) har alle erfart hva det vil si å leve med en sykdom som ingen kan se på utsiden.