Stoltenberg: – Skolene er et stort dilemma


Stoltenberg: – Skolene er et stort dilemma

Barn og unge skjermes fra de strengeste coronatiltakene. Det har gjort skolene til et nytt episenter for smitte.