Staten tilbyr under halvparten av kravet frå bøndene(pluss)


Staten tilbyr under halvparten av kravet frå bøndene(pluss)

Staten tilbyr ei ramme på 962 millionar kroner i jordbruksforhandlingane. Det er langt lågare enn kravet frå bøndene på 2,1 milliardar kroner.
Les mer om: