Staten tilbyr 962 millioner i jordbruksoppgjøret – under halvparten av bøndenes krav


Staten tilbyr 962 millioner i jordbruksoppgjøret – under halvparten av bøndenes krav

Tilbudet tilsvarer under halvparten av de 2,1 milliardene bøndene har krevd i årets jordbruksoppgjør.