Spire-leiaren om FN-møte: – Menneskerettar må vike for storselskapa sine interesser


Spire-leiaren om FN-møte: – Menneskerettar må vike for storselskapa sine interesser

Julie Rødje håpar på strengare forpliktingar til styresmakter og selskap, men trur FN-toppmøtet vert prega av næringslivsinteressene.
Les mer om: