Slipp it-ledelsen til


Slipp it-ledelsen til

LEDER: Det frister ikke å digitalisere i byggenæringstempo.