Skjelett­skader hos neandertaler kan være det eldste eksempelet på en sykdom som hoppet fra dyr


Skjelett­skader hos neandertaler kan være det eldste eksempelet på en sykdom som hoppet fra dyr

Han ble sannsynligvis syk etter å ha håndtert rått kjøtt.
Les mer om: