Skistjerna provoserer


Skistjerna provoserer

Russiske Julija Stupak (26) har funnet sin egen måte å ta et oppgjør med negative kommentarer.