Sjøforsvaret etter Havarikommisjonens rapport: – Har igangsatt tiltak


Sjøforsvaret etter Havarikommisjonens rapport: – Har igangsatt tiltak

Havarikommisjonens delrapport om KNM Helge Ingstad-ulykken vil bidra til å styrke sikkerheten til sjøs, mener Forsvaret.