Singerheimen:  Kunstnarbustad i Olden freda


Singerheimen:  Kunstnarbustad i Olden freda

Kunstnaren og stålarvingen frå USA, William H. Singer jr., busette seg i Olden på starten av 1900-talet. No er huset til han og kona Anna, «Singerheimen», freda, og den eventyrlege historia om dei rike amerikanarane frå Olden skal bevarast.
Les mer om: