SAP kan vise til forsiktig vekst


SAP kan vise til forsiktig vekst

Omsetningen i første kvartal 2021 to prosent høyere en fjorårets.