Samsung deler ut adaptere for at du skal bytte telefon