Retten kaster Jolie og Pitts skilsmissedommer


Retten kaster Jolie og Pitts skilsmissedommer

Angelina (45) gikk rettens vei i vår med krav om å få den private dommeren fjernet fra saken. Nå har hun blitt hørt.