Rekordpriser på trelast, men fabrikken bremses av strenge regler


Rekordpriser på trelast, men fabrikken bremses av strenge regler

Det burde vært full fest med rekordpriser på planker og et nyutvidet anlegg hos Bergene Holm.