Røkte knoker trekkes fra butikker på Vestlandet etter salmonellafunn


Røkte knoker trekkes fra butikker på Vestlandet etter salmonellafunn

Et parti med røkte bakknoker produsert av Fana kjøtt trekkes tilbake. Årsaken er at det er funnet salmonella.
Les mer om: