Putin: Russland satser på flokkimmunitet til høsten


Putin: Russland satser på flokkimmunitet til høsten

Russlands mål er å oppnå flokkimmunitet mot coronaviruset innen høsten, sier president Vladimir Putin i sin tale om nasjonens tilstand.
Les mer om: