Pressefridom: 16 av 23 samarbeidsland i feil retning i fjor


Pressefridom: 16 av 23 samarbeidsland i feil retning i fjor

Pressefridomen svekkast i norske samarbeidsland for bistand. For heile 16 av dei 23 største bistandslanda var det ei negativ utvikling i fjor, viser ein rapport frå Reporterar utan grenser.