Preget: - Det suger


Preget: - Det suger

Ulrikke Brandstorp er dem som blir rammet av de nye coronarestriksjonene.