Politiet overlater etterforskningen av økonomisk kriminalitet til de mistenkte


Politiet overlater etterforskningen av økonomisk kriminalitet til de mistenkte

Hvitvasking, bedrageri, korrupsjon og innsidehandel. Svært få blir dømt for forbrytelser som dette i Norge. Myndighetene prøver nå å løse utfordringen ved å la de mistenkte selv få overta etterforskningen.