Pasienter fortsatt på vent(pluss)


Pasienter fortsatt på vent(pluss)

I slutten av forrige uke, og gjennom helgen, hadde sykehuset i Harstad syv utskrivningsklare pasienter til Harstad kommune.
Les mer om: