Pandemi og ekstremvær har ført til dyrere kaffe


Pandemi og ekstremvær har ført til dyrere kaffe

Prisen på råkaffe ligger nå på det høyeste nivået på ni år. Høyere kaffepriser kan i lengden likevel være godt nytt – både for produsenter og forbrukere.
Les mer om: