Overskudd på 1,4 millioner for Helse Møre og Romsdal


Overskudd på 1,4 millioner for Helse Møre og Romsdal

Margunn Danielsen var alvorlig syk, men fikk oppfylt ønsket om å dø hjemme. Det har flere fått under pandemien.