Oslo kommune får skarp skolekritikk fra Statsforvalteren


Oslo kommune får skarp skolekritikk fra Statsforvalteren

Utdanningsetaten i Oslo gjør altfor lite når elevenes skolemiljø blir krenket, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken etter tilsyn.
Les mer om: