Oslo-byråd kjemper for å avlyse muntlig eksamen – viser til Telemark-kommuner


Oslo-byråd kjemper for å avlyse muntlig eksamen – viser til Telemark-kommuner

To-tre uker før muntlig eksamen, kjemper Oslo-byrådet fortsatt for å avlyse. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener Oslo har minst like gode grunner som kommuner i Telemark som har avlyst muntlig eksamen.