Omstridt tysk coronalov vedtatt i Forbundsdagen


Omstridt tysk coronalov vedtatt i Forbundsdagen

Den tyske Forbundsdagen har stemt for å gi regjeringen myndighet til å innføre strenge coronarestriksjoner, en oppgave om vanligvis ligger hos delstatene.
Les mer om: