Olje- og energiministeren gjør alt i sin makt for å berge jobber


Olje- og energiministeren gjør alt i sin makt for å berge jobber

Tina Bru er forberedt på konkurser og vet ikke om Norge kan håndtere et større koronautbrudd offshore. Statsråden vil strekke seg så langt som overhodet mulig for å redde arbeidsplasser.