OECD: Arveavgift kan motvirke ulikhet


OECD: Arveavgift kan motvirke ulikhet

Arveavgift kan være et viktig instrument for å skape mindre økonomisk ulikhet, ifølge OECD. Økonomiprofessor Kalle Moene er enig.