Ny serie: Fire menn med lyssky planer yster ost i Telemark