NVE lover raskere konsesjonsbehandling


NVE lover raskere konsesjonsbehandling

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en flaskehals i arbeidet med å forsyne Mongstad og Kollsnes med…
Les mer om: